Biuro Podróży WODNIK Biuro Podróży WODNIK

KONTAKT

ul. Kołłątaja 32 - Dworzec PKP I piętro
76-200 Słupsk

59-848-15-44
601-70-60-12

Strona główna

 


 

 

 

 

 

 

Biuro Podróży WODNIK

 

ul. Kołłątaja 32

 

Dworzec PKP I piętro


76-200 Słupsk

 

59-848-15-44

 

601-70-60-12

 

wodniktour@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - "RODO", uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Biuro Podróży Wodnik z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Kołłątaja 32, NIP: 839-020-07-09, Regon: 770544413, e-mail: wodniktour@wp.pl, tel. 601 706 012.


Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.


Powierzone przez Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę. Dane, które uzyskujemy od Państwa, są niezbędne do realizacji zawieranych umów i świadczonych usług.


Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia określonych wyżej celów. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, jeżeli takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa.


W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

  2. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

  3. usunięcia danych (art. 17 RODO),

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

  5. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub jakkolwiek narusza Państwa uprawnienia.


Wersja do pobrania.