Biuro Podróży WODNIK Biuro Podróży WODNIK

KONTAKT

ul. Kołłątaja 32 - Dworzec PKP I piętro
76-200 Słupsk

59-848-15-44
601-70-60-12

ISIC/ITIC

Karta ISIC uprawnia do zniżek w Polsce i za granicą, w tym zniżek na komunikację oraz potwierdza status studenta.

Ceny poszczególnych kart oraz okresy ich ważności:


 

Karty wydawane edycyjnie, nazwa ISIC, ważność 16 miesięcy od 01.09.2020 do 31.12.2021

Rodzaje kart , zakres ubezpieczenia, cena:

  • ISIC bez ubezpieczenia cena 29 zł

  •  ISIC z ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obszar Polska, cena 69 zł

  • ISIC z ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia, obszar Świat, cena 99 zł 

==================================================================

Karty ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia, nazwa ISIC-PTSM.

Rodzaje kart , zakres ubezpieczenia, cena:

  • ISIC-PTSM bez ubezpieczenia, cena 39 zł

  • ISIC-PTSM z ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

i Kosztów Leczenia, obszar Świat, cena 139 zł


 

WAŻNE!

Do wyrobienia karty ISIC potrzebna jest ważna legitymacja studencka i 1 zdjęcie!!!

 

Ważność legitymacji:

 

  • legitymacja ISIC zachowuje ważność od dnia wystawienie do 31. grudnia następnego roku.

  • legitymacja ISIC-PTSM jest ważna pełne 12 miesięcy od daty wystawienia.